Tahun Pelajaran

Jumlah

Pendaftar (Cln SiswaBaru)

Kelas X

KelasXI

KelasI XII

Jlh. Total Siswa

(Kls X + XI+XII)

Jlh Siswa

Jlh Rombel

Jlh Siswa

Jlh Rombel

Jlh Siswa

Jlh Rombel

 

2014/2015

 

238

 

180

 

6

 

208

 

8

 

218

 

8

 

606

2015/2016

236

156

7

176

7

213

8

545

 

2016/2017

 

223

158

7

163

7

158

7

479

DAFTAR SISWA BERPRESTASI KURANG MAMPU SMA INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN PELAJARAN 2016/2017

 

No

Nama

NISN

Kelas

1

Nurul Azizah

0019125770

XI IPA-1

2

Nisa Maivira

0001824606

XI IPA-1

3

Ade Irma Febriani

0000782090

XI IPA-1

4

Silvia Rahayu

0000782091

XI IPA-1

5

Asnidar Ariska

0014511332

XI IPA-1

6

Rosi Maulina

0000766534

XI IPA-1

7

M.Haris

0007560011

XI IPA-1

8

Rauzatul Jannah

0007978699

XI IPA-1

9

Ade Lisa

0002863330

XI IPA-1

10

Neilun Amania

9991689271

XI IPA-2

11

Nurul Huda

0002147575

XI IPA-2

12

Misna Sakiya

0001919111

XI IPA-2

13

Suriadi

9991805026

XI IPA-2

14

Rizki Mulyananda

0000586561

XI IPA-2

15

Rojifah

0000783394

XI IPA-2

16

Nur Akmalia

0008061660

XI IPA-2

17

Sarah Nadia

9990963889

XI IPA-2

18

Akamalia

0008891126

XI IPA-3

19

Nailul Muna

9991688882

XI IPA-3

20

Tia Rahmanita

0000800352

XI IPA-3

21

Maulia Midari

0001507711

XI IPA-3

22

Nora Ulfa

0001940384

XI IPA-3

23

Bunayyal Basyir

0000800261

XI IPA-3

24

Rifa Riskia

0000800248

XI IPA-3

25

Pipit Pitaloka

9995522535

XI IPA-3

26

Suri Rahmayani

9991689235

XI IPA-3

27

Siti Arda

9980444927

XI IPA-4

28

Sadrina

0000782131

XI IPA-4

29

Fara Ulan Nahrifah

0008891121

XI IPA-4

30

Nurul Sakinah

0008891133

XI IPA-4

31

Husnul Khaira

0007570911

XI IPA-4

32

Fatimah Zohra

0001360075

XI IPA-4

33

Ela Ramazana

9998276794

XI IPA-4

34

Magfirah

9991689266

XI IPA-4

35

Syarif Hidayatullah

0007596761

XI IPA-4

36

Muhammad Haikal

0005986886

XI IPS-1

37

Muhammad Zulmi

0001140692

XI IPS-1

38

Dinda Shafira

9998771043

XI IPS-1

39

Fadhli Aina

0002615027

XI IPS-1

40

Rajini Yanti

0006132427

XI IPS-1

41

Fadhlullah

0000800245

XI IPS-1

42

T. Muhaddis

0002614332

XI IPS-1

43

Suci Fitriah

0008891148

XI IPS-2

44

T. Aufaq Rizki Hidayatullah

0000783350

XI IPS-2

45

Raudhatul Jannah

0000800262

XI IPS-2

46

Irfan Mutsanna

0000586568

XI IPS-2

47

Fathul Bashir

9985080931

XI IPS-2

48

Muhammad Syakir Luthfi

9990143961

XI IPS-2

49

M.Afriyandi

0000782098

XI IPS-2

50

Zakia Erna

0007993519

XI IPS-3

51